KONTAKTSALG & LEVERINGUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Nyheder

Justitsministeriet og udvalg under Justitsministeriet offentliggør jævnligt publikationer og betænkninger indenfor ministeriets ressortområde.

 

Under menuen til venstre kan du finde de nyeste redegørelser, betænkninger og publikationer indenfor Justitsministeriets område. 

 

Du kan også søge efter trykte og elektroniske publikationer i søgefunktionen øverst til venstre. 

 

Hvordan finder jeg en bestemt publikation?
Klik på den type publikation, du ønsker, i kolonnen til venstre. Under hver type publikation vises de senest udgivne. Ønsker du at finde en ældre publikation, så brug søgefeltet. Ønsker du f.eks. at finde 'Strafferetsplejeudvalgets betænkning fra 2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder', så klik på ’Betænkninger’, klik på ’Alle’ under søgefeltet og skriv ’børn’ i selve søgefeltet.


Retsplejerådets betænkning angår navnlig spørgsmålet om anvendelse af andre sagkyndige beviser i civile retssager end syn og skøn. Desuden behandler rådet spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med syn og skøn i videre omfang end hidtil skal være adgang til at anvende flere skønsmænd med...
  

Straffelovrådets betænkning angår deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet og i tilknytning hertil overvejelser vedrørende FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 2178 (2014) og tillægsprotokollen til Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme...

Betænkningen fra udvalget om opfølgning på Christiania-sagen behandler en række spørgsmål om ministres afgivelse af oplysninger til Folketinget, som Christiania-sagen har givet anledning til.
  

Justitsministeren nedsatte den 23. august 2011 en undersøgelseskommission til undersøgelse af statslige forvaltningsmyndigheders behandling af ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer, der var født i Danmark.

Som medlemmer af kommissionen udpegedes landsdommer Peter Buhl...


Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk