KONTAKTSALG & LEVERINGBETALING MED EAN OG FAKTURAUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Nyheder

Justitsministeriet og udvalg under Justitsministeriet offentliggør jævnligt publikationer og betænkninger indenfor ministeriets ressortområde.

 

Under menuen til venstre kan du finde de nyeste redegørelser, betænkninger og publikationer indenfor Justitsministeriets område. 

 

Du kan også søge efter trykte og elektroniske publikationer i søgefunktionen øverst til venstre. 

 

Hvordan finder jeg en bestemt publikation?
Klik på den type publikation, du ønsker, i kolonnen til venstre. Under hver type publikation vises de senest udgivne. Ønsker du at finde en ældre publikation, så brug søgefeltet. Ønsker du f.eks. at finde 'Strafferetsplejeudvalgets betænkning fra 2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder', så klik på ’Betænkninger’, klik på ’Alle’ under søgefeltet og skriv ’børn’ i selve søgefeltet.


Beretningen er resultatet af undersøgelses- kommissionens arbejde i henhold til dens kommissorium, hvorefter kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger over for demonstrationer under det kinesiske statsbesøg i...
  

Indhold offentliggøres 29/5 2017 kl. 13.30.

Deludtalelsen er resultatet af Udvalget om Undersøgelseskommissioners arbejde med første del af sit kommissorium, hvorefter udvalget har til opgave at foretage en erfaringsopsamling fra de otte undersøgelseskommissioner, der indtil videre...

EU’s generelle databeskyttelsesforordning (forordning 679/2016) blev endeligt vedtaget den 14. april 2016 og erstatter fra den 25. maj 2018 databeskyttelsesdirektivet (direktiv 95/46), der i Danmark er gennemført ved persondataloven. Betænkningen analyserer forordningens krav nærmere og beskriver...
  

Straffelovrådets betænkning angår bestemmelserne om freds- og ærekrænkelse i straffelovens §§ 263-264 d og §§ 267-275. Straffelovrådet har overvejet, om opfattelsen af, hvad privatliv omfatter, har ændret sig, siden bestemmelserne om fredskrænkelse blev gennemgribende moderniseret i 1972,...

Betænkningen er resultatet af arbejdet i Rockerborgsudvalget, der bl.a. har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen over for rockerborge kan styrkes. Betænkningen indeholder bl.a. et forslag til en ordning, som giver kommunerne mulighed for under nærmere betingelser at...

  
Justitsministeriet anmodede i maj 2015 Strafferetsplejeudvalget om at redegøre for, i hvilket omfang forholdene under en tidligere afsoning af fængselsstraf eller en varetægtsfængsling, herunder eventuelle disciplinærstraffe, kan inddrages ved behandlingen af en straffesag, navnlig når retten...

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk