KONTAKTSALG & LEVERINGUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Nyheder

Justitsministeriet og udvalg under Justitsministeriet offentliggør jævnligt publikationer og betænkninger indenfor ministeriets ressortområde.

 

Under menuen til venstre kan du finde de nyeste redegørelser, betænkninger og publikationer indenfor Justitsministeriets område. 

 

Du kan også søge efter trykte og elektroniske publikationer i søgefunktionen øverst til venstre. 

 

Hvordan finder jeg en bestemt publikation?
Klik på den type publikation, du ønsker, i kolonnen til venstre. Under hver type publikation vises de senest udgivne. Ønsker du at finde en ældre publikation, så brug søgefeltet. Ønsker du f.eks. at finde 'Strafferetsplejeudvalgets betænkning fra 2003 om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder', så klik på ’Betænkninger’, klik på ’Alle’ under søgefeltet og skriv ’børn’ i selve søgefeltet.


Straffelovrådets betænkning angår bestemmelserne om freds- og ærekrænkelse i straffelovens §§ 263-264 d og §§ 267-275. Straffelovrådet har overvejet, om opfattelsen af, hvad privatliv omfatter, har ændret sig, siden bestemmelserne om fredskrænkelse blev gennemgribende moderniseret i 1972,...

  

Betænkningen er resultatet af arbejdet i Rockerborgsudvalget, der bl.a. har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen over for rockerborge kan styrkes. Betænkningen indeholder bl.a. et forslag til en ordning, som giver kommunerne mulighed for under nærmere betingelser at...

Justitsministeriet anmodede i maj 2015 Strafferetsplejeudvalget om at redegøre for, i hvilket omfang forholdene under en tidligere afsoning af fængselsstraf eller en varetægtsfængsling, herunder eventuelle disciplinærstraffe, kan inddrages ved behandlingen af en straffesag, navnlig når retten...
  

Straffelovrådets betænkning angår deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet og i tilknytning hertil overvejelser vedrørende FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 2178 (2014) og tillægsprotokollen til Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme...


Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk