KONTAKTSALG & LEVERINGBETALING MED EAN OG FAKTURAUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Betænkning 1560 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd
Betænkning 1560 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd
Justitsministeriet anmodede i maj 2015 Strafferetsplejeudvalget om at redegøre for, i hvilket omfang forholdene under en tidligere afsoning af fængselsstraf eller en varetægtsfængsling, herunder eventuelle disciplinærstraffe, kan inddrages ved behandlingen af en straffesag, navnlig når retten skal tage stilling til spørgsmål om varetægtsfængsling og ved en eventuel udmåling af straf til gerningsmanden. Ministeriet anmodede endvidere udvalget om at komme med forslag til, hvordan det kan sikres, at sådanne forhold inddrages, samt beskrive fordele og ulemper herved. Betænkningen er resultatet af udvalgets arbejde.
Publikationer:
Betænkning 1560 om inddragelse af...
Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
Justitsministeriet
Justitsministeriet
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk