KONTAKTSALG & LEVERINGBETALING MED EAN OG FAKTURAUdskriv/upload/microsites/jm/thema/flag_en.png
Effekt af strafskærpelserne (nye redegørelser)
Effekt af strafskærpelserne (nye redegørelser)

Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven (strafskærpelsesloven) blev der gennemført en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt, seksuelt misbrug af børn, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse, uagtsomt manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med spirituskørsel eller særlig hensynsløs kørsel, brugstyveri af motorkøretøjer og menneskesmugling mv. Loven trådte i kraft den 8. juni 2002.

 

Rigsadvokaten har den 7. juni 2005 afleveret tre redegørelser til Justitsministeriet om straffene i voldssager, i voldtægtssager og i sager om seksuelt misbrug af børn.

 

Du kan her finde Justitsministeriets notits om udviklingen i strafniveauet på de nævnte områder efter skærpelsesloven og de tre redegørelser fra Rigsadvokaten i pdf-format.

 

• Justitsministeriets notits om udviklingen i strafniveauet efter strafskærpelsesloven

 

• Rigsadvokatens redegørelse om straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens §§ 244-246

 

• Oversigt over højesterets- og landsretsdomme efter lovændringen i sager om vold efter straffelovens §§ 244-246

 

• Rigsadvokatens redegørelse om straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens § 216

 

• Oversigt over straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens § 216 

 

• Rigsadvokatens redegørelse om straffene i sager om overtrædelse af straffelovens § 222 efter ændringen af bestemmelsen

 

• Oversigt over domme i sager om overtrædelse af straffelovens § 222

Ingen bestillinger
Dankort Diners Club Kort MasterCard Visa Forbrugsforeningen PAYPAL
Justitsministeriet
Justitsministeriet
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 KøbenhavnDKTlf. 72 26 84 00Fax 33 93 35 10jm@jm.dk