Godtgørelse til efterladte ved dødsfald
Betænkning nr. 1412
Indholdsfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Indledning

1.1. Arbejdsgruppens kommissorium
1.2. Arbejdsgruppens sammensætning mv.

Kapitel 2. Sammenfatning

Kapitel 3. Gældende dansk ret

3.1. Godtgørelsesregler i dansk ret
3.2. Erstatning ved dødsfald
3.2.1. Tab af forsørger
3.2.2. Begravelsesudgifter og overgangsbeløb
3.2.3. Godtgørelse for ikke-økonomisk skade
3.3. Erstatning for personskade i form af psykiske skader
3.3.1. Nogle generelle synspunkter
3.3.2. De enkelte tilfældegrupper
3.3.2.1. Den erstatningssøgende har selv været impliceret i ulykken
3.3.2.2. Den erstatningssøgende har overværet eller er blevet underrettet om ulykken
3.3.3. Sammenfatning
3.4. Erstatning i anledning af en andens personskade
3.5. Særligt om arbejdsskader
3.5.1. Generelt
3.5.2. Psykiske skader

Kapitel 4. Reglerne i andre lande

4.1. Sverige
4.1.1. Erstatning for psykiske skader
4.1.2. Erstatning for sorg og savn eller for krænkelse
4.2. Norge
4.2.1. Erstatning for psykiske skader
4.2.2. Erstatning for oppreisning
4.3. Finland
4.3.1. Erstatning for psykiske skader
4.3.2. Erstatning for lidelse til efterladte
4.4. Island
4.4.1. Erstatning for psykiske skader
4.4.2. Godtgørelse for tort til efterladte
4.5. Frankrig
4.6. Sammenfatning vedrørende de nordiske lande

Kapitel 5. Arbejdsgruppens overvejelser

5.1. Bør der indføres en regel om godtgørelse til efterladte?
5.2. Erstatning for psykiske skader
5.3. Anvendelsesområdet for en godtgørelsesregel

Kapitel 6. Arv af krav om godtgørelse for personskade

6.1. Gældende ret
6.1.1. Godtgørelseskrav
6.1.2. Erstatningskrav
6.2. Reglerne i andre lande
6.2.1. Sverige
6.2.2. Norge
6.2.3. Finland
6.2.4. Island
6.3. Arbejdsgruppens overvejelser

Kapitel 7. Økonomiske og administrative konsekvenser af arbejdsgruppens forslag

7.1. Indførelse af en regel om godtgørelse til efterladte ved dødsfald
7.2. Ophævelse af erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2

Kapitel 8. Arbejdsgruppens lovudkast med bemærkninger

8.1. Lovudkast
8.2. Specielle bemærkninger

Bilag (kun som pdf – 817 Kb)
Arbejdsskadestyrelsens vejledning om anerkendelse af psykiske lidelser (2000)


Forside | Til top | Forrige | Næste

Justitsministeriet, Version 1.0 februar 2002

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/