Straffelovens § 296 og § 302
Betænkning nr. 1415
Indholdfortegnelse

ForsideTil bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1.   INDLEDNING

1.1.   Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2.   Udvalgets sammensætning
1.3.   Udvalgets arbejde
1.4.   Resumé

KAPITEL 2.   STRAFFELOVENS § 296

2.1.   Bestemmelsens forhistorie
2.2.   Andre landes regulering
2.2.1.   Norsk ret
2.2.2.   Svensk ret
2.2.3.   Finsk ret
2.3.   Udvalgets overvejelser
2.3.1.   Indledning
2.3.2.   Gerningsindholdet i straffelovens § 296
2.3.2.1.   Subsidiær anvendelse
2.3.2.2.   Påvirkning af priser
2.3.2.3.   Urigtige eller vildledende oplysninger
2.3.2.4.   Kapitalbeskyttelse
2.3.2.5.   Organisation
2.3.2.6.   Forhandlingsprotokoller
2.3.2.7.   Ejeroplysninger
2.3.2.8.   Kapitaltab
2.3.3.   Strafferammen i straffelovens §§ 296-297 og selskabsansvar

KAPITEL 3.   STRAFFELOVENS § 302

3.1.   Bestemmelsens forhistorie
3.2.   Andre landes regulering
3.2.1.   Norsk ret
3.2.2.   Svensk ret
3.2.3.   Finsk ret
3.3.   Udvalgets overvejelser
3.3.1.   Indledning
3.3.2.   Gerningsindholdet i straffelovens § 302 og § 175
3.3.3.   Strafferammen i straffelovens § 302

KAPITEL 4.   SELVINKRIMINERING OG STRAFFELOVENS
                        §§ 296 OG 302

KAPITEL 5.   DAGBØDER OG SUMBØDER

KAPITEL 6.   UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER

6.1.   Straffelovens § 296, § 297 og § 306
6.2.   Straffelovens § 302 og § 175


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0 august 2002
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/publikationer/bet1415