Forskning i økonomisk kriminalitet
Betænkning nr. 1416
Indholdfortegnelse

ForsideTil bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1.  INDLEDNING

1.1.  Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2.  Udvalgets sammensætning
1.3.  Udvalgets arbejde
1.4.  Resumé

KAPITEL 2.  BEGREBET ØKONOMISK KRIMINALITET

2.1.  Definitioner og afgrænsninger
2.2.  Andre begreber

KAPITEL 3.  STATUS OVER DANSK FORSKNING

3.1.  Baggrund
3.2.  1990’erne
3.3.  Fremtiden
3.4.  Forskningen
3.5.  Publicerede værker 1980-2000
3.6.  Forskere og forskningsinstitutioner
 

KAPITEL 4.  FORSKNING I ØKONOMISK KRIMINALITET I DE ØVRIGE NORDISKE LANDE

4.1.  Tidligere rapport
4.2.  Finland
4.3.  Norge
4.4.  Sverige
4.5.  Samnordiske initiativer og projekter

KAPITEL 5.  FORSKNINGSEMNER, FORSKERREKRUTTERING OG FORSKNINGSFINANSIERING

5.1.  Forslag til forskningsemner
5.2.  Rekrutteringsproblemer
5.3.  Forslag til finansiering

BILAG:  Bøger og artikler vedrørende økonomisk kriminalitet i vid forstand, 1980-2000


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0 august 2002
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/publikationer/bet1416