IT-kriminalitet
Betænkning nr. 1417
Indholdfortegnelse

ForsideTil bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1. INDLEDNING

1.1.   Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2.   Udvalgets sammensætning
1.3.   Udvalgets arbejde
1.4.   Resumé

KAPITEL 2. ALMENE PROBLEMSTILLINGER

2.1.   IT-relateret kriminalitet
2.2.   Informationssystemer
2.3.   IT-sikkerhed og strafferetten
2.4.   Lovgivning specielt vedrørende IT-relateret kriminalitet
2.5.   Lovgivning i de andre nordiske lande
2.5.1.   Island
2.5.2.   Norge
2.5.3.   Sverige
2.5.4.   Finland
2.6.   Forbudet i straffelovens § 1 mod visse analogislutninger
2.7.   Straffelovens § 21 om forsøg og § 23 om medvirken

KAPITEL 3. INFORMATIONSKRÆNKELSER

3.1.   Indledning
3.2.   Adgangsmidler
3.2.1.   Adgangsmidler til kommercielle informationssystemer m.v.
3.2.1.1.   Radio- og tv-udsendelser
3.2.1.2.   Andre kommercielle informationstjenester
3.2.1.3.   Calling cards, NUI-koder m.v.
3.2.2.   Adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer
3.2.3.   Midler til tilvejebringelse af adgangsmidler
3.2.4.   Reguleringens indhold og form
3.3.   Straffelovens § 263, stk. 2
3.4.   Industrispionage m.v.
3.5.   Ophavsretslovens § 76 om piratkopiering
3.6.   Straffelovens § 153

KAPITEL 4.   BETALINGSKRIMINALITET

4.1.   Indledning
4.2.   Elektroniske penge
4.3.   Betalingskort
4.3.1.   Falske betalingskort
4.3.2.   Uretmæssig besiddelse af ægte betalingskort
4.3.3.   Betalingskortnumre
4.3.4.   Midler til produktion og tilegnelse af betalingskort/-numre
4.4.   Andre elektroniske kontooverførsler
4.5.   Misbrug af andres teleforbindelser

KAPITEL 5. ELEKTRONISKE DOKUMENTER

5.1.   Indledning
5.2.   Straffelovens § 163 om erklæringer
5.3.   Straffelovens §§ 171-175 om dokumenter
5.4.   Vildledende afsenderbetegnelser

KAPITEL 6. HÆRVÆRK M.V.

6.1.   Indledning
6.2.   Sletning
6.3.   Ændring
6.4.   Hindren af brug
6.5.   Virus
6.6.   Udvalgets overvejelser vedrørende hærværk
6.7.   Straffelovens § 193

KAPITEL 7.   TILTALE- OG EFTERFORSKNINGSSPØRGSMÅL

7.1.   Offentlig påtale
7.2.   Terminalefterforskning
7.3.   Europarådets konvention om IT-kriminalitet

KAPITEL 8.   UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER

8.1.   Adgangsmidler
8.1.1.   Adgangsmidler til kommercielle informationssystemer
8.1.2.   Adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer
8.1.3.   Midler til tilegnelse af bl.a. adgangsmidler
8.2.   Straffelovens § 263, stk. 2
8.3.   Industrispionage m.v.
8.4.   Piratkopiering
8.5.   Straffelovens § 153
8.6.   Betalingskriminalitet
8.6.1.   Elektroniske penge
8.6.2.   Betalingskort, betalingskortnumre m.v.
8.6.3.   Misbrug af andres teleforbindelser
8.7.   Elektroniske dokumenter
8.7.1.   Straffelovens § 163
8.7.2.   Dokumentfalsk og straffelovens §§ 173-174
8.7.3.   Straffelovens § 175
8.7.4.   Vildledende afsenderbetegnelser
8.8.   Datahærværk m.v.
8.8.1.   Datahærværk
8.8.2.   Straffelovens § 193
8.9.   Offentlig påtale
8.10.   Terminalefterforskning

BILAG:   Europarådets konvention om IT-kriminalitet


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0 august 2002
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/publikationer/bet1417