Straffelovrådets betænkning om

Straffastsættelse og strafferammer

 
Betænkning 1424


Indholdsfortegnelse

Download beretning i PDF format

Download bilag i PDF:
| Bilag 1 | Bilag 2 | Bilag 3 | Bilag 4 | Bilag 5 | Bilag 6 | Bilag 7 | Bilag 8 |
| Bilag 9 | Bilag 10 | Bilag 11 | Bilag 12 | Bilag 13 | Bilag 14 | Bilag 15 |

Kolofon 

Januar 2003

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: www.jm.dk