Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder
Betænkning nr. 1431
Indholdsfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige


Indholdsfortegnelse

Forligger kun i pdf format

Kapitel 1: Indledning (PDF – 270 kb)

Kapitel 2: Gældende ret (PDF – 3.322 kb)

Kapitel 3: Norsk og svensk ret (PDF – 159 kb)

Kapitel 4: Udvalgets overvejelser (PDF – 1.458 kb)

Kapitel 5: Udvalgets lovudkast med bemærkninger (PDF – 1.698 kb)

Bilag

  1. Oversigt over hvilke straffeprocessuelle tvangsindgreb der efter retsplejeloven enten kræver eller ikke kræver, at den pågældende er mistænkt, sigtet mv.(PDF – 101 kb)
  2. Rigsadvokatens meddelelse nr. 7/1998 om behandlingen af sager mod unge lovovertrædere.(PDF – 957 kb)
  3. Bekendtgørelse nr. 786 af 21. september 1992 om underretning af kommunalbestyrelsen om afhøringer af sigtede under 18 år.(PDF – 40 kb)
  4. Bekendtgørelse af kommunernes bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring.(PDF – 75 kb)
  5. Justitsministeriets Forskningsenheds statistiske oversigt fra 17. juni 2003 om kriminalitet begået af børn under 15 år.(PDF – 63 kb)


Forside | Til top | Forrige

Justitsministeriet, Version 1.0 oktober 2003

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/