Delbetænkning om forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v.
Betænkning nr. 1438
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1.   INDLEDNING
1.1.   Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2.   Udvalgets sammensætning
1.3.   Udvalgets arbejde
1.4.   Resumé

KAPITEL 2.   FORÆLDELSESREGLER
2.1.   Straffeloven
2.1.1.   Almindelige regler
2.1.2.   Specialregler
2.2.   Særlovgivningen
2.2.1.   Ingen specialregler
2.2.2.   5-års frister
2.3.   Forældelsesfristens begyndelse
2.4.   Forældelsesafbrydelsens form
2.5.   Retsvirkningerne af forældelsesafbrydelsen
2.6.   Forældelse af juridiske personers strafansvar
2.6.1.   Afbrydelse af forældelsesfristen
2.6.2.   Forældelsesfrister for den juridiske persons bødeansvar

KAPITEL 3.   ANDRE NORDISKE LANDES FORÆLDELSESREGLER
3.1.   Finsk ret
3.2.   Islandsk ret
3.3.   Norsk ret
3.4.   Svensk ret
3.5.   Bemærkninger vedrørende de nordiske regler

KAPITEL 4.   FORÆLDELSESREGLER PÅ EU-OMRÅDET
4.1.   Svigsområdet
4.2.   Transport- og konkurrenceområdet
4.3.   Bemærkninger til EU-området

KAPITEL 5.   UDVALGETS OVERVEJELSER
5.1.   Indledning
5.2.   Bogføring og regnskaber
5.3.   Juridiske personers formueforvaltning m.v.
5.4.   Skat og moms
5.5.   Offentligt tilskud og offentlig støtte
5.6.   Forældelsesafbrydelsens form
5.7.   Retsvirkningerne af forældelsesafbrydelsen
5.8.   Forældelse af juridiske personers strafansvar

KAPITEL 6.   UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER
6.1.   Straffelovens § 93
6.2.   Straffelovens § 94


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, februar 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk