Straffelovrådets betænkning om visse forældelsesretlige spørgsmål
Betænkning nr. 1441

Forside | Indhold | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Indledning

1. Straffelovrådets kommissorium

2. Resumé af Straffelovrådets forslag

3. Straffelovrådets sammensætning

Kapitel 2. Generelt om forældelse

1. Indledning

2. Straffelovrådets betænkning nr. 433/1966 om strafferetlig forældelse m.v.

3. Straffelovrådets betænkning nr. 1099/1987 om strafferammer og prøveløsladelse

4. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 3. Strafferammers betydning for forældelse af strafansvar

1. Indledning

2. Gældende ret

3. Straffelovrådets betænkning nr. 1424/2002 om straffastsættelse og strafferammer

4. Betænkning nr. 1438/2004 om forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

5. Oversigt over forslag om ændring af straffeloven af forældelsesmæssig betydning fra Straffelovrådet og Udvalget om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet mv.

6. Fremmed ret

7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 4. Forældelsesafbrydelsens form

1. Indledning

2. Gældende ret

3. Fremmed ret

4. Betænkning nr. 1438/2004 om forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 5. Retsvirkningerne af forældelsesafbrydelsen

1. Indledning

2. Gældende ret

3. Fremmed ret

4. Betænkning nr. 1438/2004 om forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 6. Forældelse af juridiske personers strafansvar

1. Indledning

2. Gældende ret

3. Fremmed ret

4. Straffelovrådets betænkning nr. 1289/1995 om juridiske personers bødeansvar

5. Professor Gorm Toftegaard Nielsens forslag

6. Betænkning nr. 1438/2004 om forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

7. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 7. Forældelse af bøder

1. Indledning

2. Gældende ret

3. Straffelovrådets betænkning nr. 433/1966 om strafferetlig forældelse m.v.

4. Fremmed ret

5. Straffelovrådets overvejelser

Kapitel 8. Udkast til lov om ændring af straffeloven (Forældelse)

1. Indledning

2. Lovudkast med bemærkninger

 


Forside | Indhold | Til top | Forrige | Næste

Justitsministeriet, Version 1.0 marts 2004

Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk/