Delbetænkning X om hvidvasklovgivningen
Betænkning nr. 1447
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1.   INDLEDNING

1.1.   Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2.   Udvalgets sammensætning
1.3.   Udvalgets arbejde
1.4.   Resumé

KAPITEL 2.   HVIDVASKREGULERINGEN I DAG

2.1.   Internationale tiltag
2.1.1.   Baselerklæringen
2.1.2.   FATFs rekommandationer
2.1.3.   EUs hvidvaskdirektiver
2.1.3.1.   Personkredsen
2.1.3.2.   Direktivernes hvidvaskbegreb
2.2.   Dansk lovgivning
2.2.1.   Hvidvaskloven
2.2.2.   Spillekasinoloven

KAPITEL 3.   KREDSEN AF UNDERRETNINGSPLIGTIGE

3.1.   Det finansielle område
3.2.   Varehandel
3.2.1.   Betaling med andet end kontanter
3.2.2.   Auktionshandel
3.2.3.   Formidlere
3.3.   Spillevirksomhed
3.3.1.   Spillekasinoer
3.3.2.   Spilleindustrien i øvrigt

KAPITEL 4.   REGULERINGENS INDHOLD

4.1.   Hvidvaskdefinitionen
4.2.   Underretningspligtens omfang
4.2.1.   Andre landes regulering
4.2.2.   Kriminalitetsformer
4.2.3.   Transaktionsbegrebets omfang
4.3.   Feedback
4.4.   Beskyttelse af den underrettende
4.5.   Anvendelse af hvidvaskoplysninger
4.5.1.   Videregivelsens formål
4.5.2.   Anvendelse af oplysningerne
4.5.3.   Videregivelsens indhold
4.6.   Kontrolprocedurer
4.7.   Straffebestemmelsen
4.8.   Registrering af vekselkontorer

KAPITEL 5.   UDVALGETS LOVUDKAST MED BEMÆRKNINGER

BILAG 1:   HVIDVASKDIREKTIVET 1991

BILAG 2:   ÆNDRINGSDIREKTIVET TIL HVIDVASKDIREKTIVET

BILAG 3:   HVIDVASKLOVEN

BILAG 4:   UDDRAG AF SPILLEKASINOLOVEN

BILAG 5:   HVIDVASKUNDERRETNINGER 1/7 1993 31/12 2002

BILAG 6:   BILAG 3 TIL RAPPORTEN AF MARTS 1996 OM DET FREMTIDIGE SAMARBEJDE MELLEM POLITIET OG TOLD&SKAT

BILAG 7:   FATF''S 8 SPECIELLE REKOMMANDATIONER

BILAG 8:   FATF''S 40 REKOMMANDATIONER


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, juli 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk