Delbetænkning XI om behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.
Betænkning nr. 1454
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

1. INDLEDNING
1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium
1.2. Udvalgets sammensætning
1.3. Udvalgets arbejde
1.4. Resumé

2. UDGANGSPUNKTET FOR OVERVEJELSERNE
2.1. Straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet
2.2. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

3. TILTAG FØR DOMSFORHANDLINGEN
3.1. Periodeopdeling af processen
3.2. Efterforskningsperioden frem til anklageskriftet
3.2.1. Forhold, der påvirker tidsforbruget
3.2.2. EMK og sagsbehandlingstid
3.2.3. Andre lande
3.2.4. Udvalgets overvejelser om forhold der påvirker tidsforbruget
3.2.5. Kontrol med langvarige sager
3.2.6. Udvalgets overvejelser om kontrol med langvarige sager
3.3. Beskæring af straffesager
3.3.1. Udvalgets overvejelser om beskæring
3.4. Berammelsestiden
3.4.1. Retternes berammelsestider
3.4.2. Anmodning om berammelse
3.4.2.1. Udvalgets overvejelser om anmodning om berammelse
3.4.3. Forhåndsberammelse af domsforhandlingen
3.4.3.1. Udvalgets overvejelser om forhåndsberammelse
3.5. Forsvarerskift af hensyn til berammelsen
3.5.1. Udvalgets overvejelser om forsvarerskift af hensyn til berammelsen
3.6. Forberedende retsmøder
3.6.1. Udvalgets overvejelser om forberedende retsmøder
3.7. Forberedelse på skriftligt grundlag før domsforhandlingen
3.7.1. Tidligere forslag
3.7.2. Norsk og svensk ret
3.7.3. Udvalgets overvejelser om forberedelse på skriftligt grundlag før domsforhandlingen

4. DOMSFORHANDLINGEN
4.1. Vidnebevis
4.1.1. Retstilstanden i dag
4.1.2. Tidligere forslag
4.1.3. EMKs krav til vidnebeviset
4.1.4. Norsk og svensk ret
4.1.5. Udvalgets overvejelser om vidnebevis
4.2. Forberedelse på skriftligt grundlag under domsforhandlingen
4.3. Anvendelse af IT-dokumentation
4.3.1. Engelsk praksis
4.3.2. Persondataloven
4.3.3. Udvalgets overvejelser om anvendelse af IT-dokumentation
4.4. Bevisbyrden
4.4.1. Udvalgets overvejelser om bevisbyrden
4.5. Særlig sagkundskab ved domsforhandlingen
4.5.1. Tidligere forslag
4.5.2. Norsk ret
4.5.3. Svensk ret
4.5.4. Udvalgets overvejelser om særlig sagkundskab ved domsforhandlingen
4.6. Flere dommere i 1. instans
4.6.1. Norsk og svensk ret
4.6.2. Udvalgets overvejelser om flere dommere i 1. instans

5. UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER
5.1. Personaleressourcer til den enkelte sag
5.2. Teknologianvendelse
5.3. Det internationale samarbejde
5.4. Revisionsberetninger og syn og skøn
5.5. Tiltale trods manglende afhøringer
5.6. Kontrol med langvarige sager
5.7. Beskæring af straffesager
5.8. Berammelsestiden
5.9. Bevisbyrden
5.10. Forhåndsberammelse af domsforhandlingen
5.11. Forsvarerskift af hensyn til berammelsen
5.12. Forberedende retsmøder
5.13. Forberedelse på skriftligt grundlag
5.14. Vidnebevis
5.15. Særlig sagkundskab ved domsforhandlingen
5.16. Flere dommere i 1. instans

BILAG 1: Justitsministeriets notat om effektive retsmidler i forhold til lang sagsbehandlingstid i straffesager


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, december 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk