Betænkning om e-signaturs retsvirkninger.
Betænkning nr. 1456
Indholdfortegnelse

Forside | Til bund | Forrige | Næste


Indholdsfortegnelse

KAPITEL 1. INDLEDNING
1.1. Udvalgets kommissorium
1.2. Udvalgets betænkning nr. 1400/2000 om e-signatur og formkrav i lovgivningen
1.3. Udvalgets sammensætning
1.4. Baggrunden for afgivelsen af denne betænkning
1.5. Lidt om begreberne i betænkningen
1.5.1. Signaturer
1.5.2. Nøglecentre og certificeringscentre
1.6. Sammenfatning

KAPITEL 2. UDVIKLINGEN SIDEN BETÆNKNING NR. 1400/2000
2.1. Indledning
2.2. Regeringens handlingsplan for lovmodernisering
2.3. Statens IT-råd
2.4. Projekt Digital Forvaltning og Den Digitale Taskforce
2.5. OCES-signaturen
2.6. Lov om ændring af forvaltningsloven (digital kommunikation)
2.7. Lovtiltag mod IT-kriminalitet
2.8. eDag den 1. september 2003
2.9. eDag 2 den 1. februar 2005

KAPITEL 3. DIGITALE SIGNATURER BEGREBER MV.
3.1. Indledning
3.2. Signering og kryptering af meddelelser
3.3. Certifikater og certificeringscentre
3.4. Hvilke faktorer har betydning for tilliden til et certifikat?
3.5. Nærmere om indholdet af et certifikat
3.6. Begrænsninger i certifikatet

KAPITEL 4. LOVGIVNING OM KVALIFICEREDE SIGNATURER
4.1. Indledning
4.2. Direktivet om elektroniske signaturer
4.2.1. Direktivets bestemmelser om retsvirkningerne af elektroniske signaturer
4.2.2. Kort om direktivets grundlæggende krav til certificeringscentrene
4.2.3. Certificeringscentrenes erstatningsansvar
4.2.4. Direktivets bestemmelser om markedsadgangen
4.2.5. Markedsadgangen for certificeringscentre uden for EU og EØS
4.2.6. Direktivets gennemførelse mv.
4.3. Lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer
4.3.1. Almindelige bemærkninger om loven
4.3.2. Krav til certificeringscentret
4.3.3. Begrænsninger i certifikatets anvendelsesområde
4.3.4. Erstatningsansvar for udbydere af kvalificerede certifikater

KAPITEL 5. SIGNATURLØSNINGER I PRAKSIS
5.1. Indledning
5.2. OCES-signaturen
5.2.1. Certifikatpolitikkerne og deres retlige status
5.2.2. Udstedelse af OCES-certifikater og installering af OCES-signaturer
5.2.3. Oplysninger i OCES-certifikatet
5.2.4. Etablering af spærrelister
5.2.5. Fornyelse af OCES-certifikater
5.2.6. Pligter og ansvar ifølge certifikatpolitikkerne
5.2.7. Certificeringscentrets erstatningsansvar
5.3. Andre identifikationstyper
5.3.1. Netbank
5.3.2. Bankernes net-ID
5.3.3. Pinkoder
5.4. Digitale tjenester

KAPITEL 6. NORDISKE FORHOLD
6.1. Indledning
6.2. Finsk ret
6.2.1. Myndigheder mv.
6.2.2. Lovgivningen
6.2.3. Udvalgte links til finske Internet-sider
6.3. Islandsk ret
6.3.1. Myndigheder mv.
6.3.2. Lovgivningen
6.3.3. Links til udvalgte islandske Internet-sider
6.4. Norsk ret
6.4.1. Særlige tiltag
6.4.2. Myndigheder mv.
6.4.3. Lovgivningen
6.4.4. Formkrav mv. i lovgivningen
6.4.5. Lovmodernisering
6.4.6. Links til udvalgte norske Internet-sider
6.5. Svensk ret
6.5.1. Myndigheder mv.
6.5.2. Lovgivningen
6.5.3. Lovmodernisering
6.5.4. Links til udvalgte svenske Internet-sider

KAPITEL 7. UDVALGETS OVERVEJELSER
7.1. Almindelige bemærkninger
7.2. Digital signatur og begrænsninger i gyldigheden af det tilhørende certifikat
7.2.1. Præsentation af problemstillingen
7.2.2. Tidligere forslag til lovregler
7.2.3. Udvalgets vurdering af gældende ret
7.2.4. Udvalgets overvejelser om behovet for lovregler
7.3. Virksomheders brug af digital signatur
7.3.1. Præsentation af problemstillingen
7.3.2. Udvalgets vurdering af gældende ret
7.3.3. Udvalgets overvejelser om behovet for lovregler
7.4. Uberettiget brug af andres digitale signatur
7.4.1. Præsentation af problemstillingen
7.4.2. Udvalgets vurdering af gældende ret
7.4.3. Udvalgets overvejelser om behovet for lovregler
7.5. Digital signatur og beviset for, hvem der har anvendt den
7.6. Afsluttende bemærkninger

BILAG 1. DIREKTIV OM ELEKTRONISKE SIGNATURER

BILAG 2. LOV OM ELEKTRONISKE SIGNATURER

BILAG 3. OCES-PERSONCERTIFIKATPOLITIK


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0 december 2004
Denne publikation findes på adressen: http://www.jm.dk