Betænkning om Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger

Betænkning nr. 1492

Betænkning om Begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger afgivet af
Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.032 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (693 kB)

Download betænkning i word format (1.240 kb)

Kolofon

Bestil


December  2007

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk