Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning nr. 1499

Publikationens forside

Udvalget om Hasardspil finder på baggrund af sine overvejelser, at ønsket om en lovliggørelse af offentligt pokerspil om penge vil kunne imødekommes ved en ordning, hvorefter der gives mulighed for offentligt pokerspil om begrænsede beløb i turneringsform.

Udvalget om Hasardspil har udarbejdet forslag til en sådan ordning. Forslaget indebærer, at der etableres en autorisationsordning, hvorefter personer, selskaber og foreninger kan meddeles bevilling til at afvikle offentligt hasardspil i turneringsform. Forslaget indebærer endvidere, at der fastsættes en række begrænsninger, der skal sikre, at offentligt hasardspil i turneringsform foregår på betryggende måde.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (438 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (416 kB)

Kolofon

Bestil


Januar  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk