Betænkning om behandling af klager over politiet

Betænkning nr. 1507

Publikationens forside

Udvalget om behandling af klager over politiet foreslår, at der oprettes en ny uafhængig politiklagemyndighed, der skal undersøge og træffe afgørelse i sager om politipersonalets adfærd i tjenesten. Den nye myndighed skal endvidere efterforske dels eventuelle strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten dels alle tilfælde, hvor en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Det vil efter udvalgets forslag stadig være anklagemyndigheden (statsadvokaterne og Rigsadvokaten), der skal tage stilling til tiltalespørgsmålet.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.786 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (1.038 kB)

Kolofon

Bestil


Marts  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk