Indsatsen mod ungdomskriminalitet

Betænkning nr. 1508

Billede af publikationens forside
Kommissionen foretager i betænkningen en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og præsenterer på grundlag heraf en række forslag til, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som mulig.

Til brug for sine overvejelser har kommissionen fået udarbejdet en udredningsrapport, der fremlægges som betænkningens bilag 3. I udredningsrapportens del I gennemgås de nyeste tilgængelige oplysninger vedrørende udviklingen i kriminaliteten blandt børn og unge, herunder vedrørende særlige sider af kriminaliteten som f.eks. kriminalitet blandt drenge og piger, betydningen af rusmidler, særlige risikofaktorer og beskyttende faktorer mv. I del II og del III gennemgås og vurderes en lang række tiltag fra ind- og udlandet, der knytter sig til indsatsen mod ungdomskriminalitet, med særlig vægt på tiltag, der er blevet evalueret.

Kommissionens overvejelser og forslag vedrørende indsatsen mod ungdomskriminalitet omfatter dels den forebyggende indsats, dels reaktionen på kriminalitet, der begås af børn og unge. På baggrund af erfaringerne fra eksisterende tiltag fremhæver kommissionen generelt den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats som den væsentligste, hvis man for alvor ønsker at sætte effektivt ind for at begrænse ungdomskriminaliteten. Derudover stiller kommissionen en lang række forslag om konkrete tiltag med henblik på at styrke henholdsvis den forebyggende indsats og reaktionen på kriminalitet begået af børn og unge.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (6.72 MB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (2.35 MB)

Kolofon

Bestil


September  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk