Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Betænkning nr. 1509

Billede af publikationens forside

Resumé

Forbrugerkreditdirektivets formål er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit. Det sker som fuldstændig harmonisering for at sikre, at alle forbrugere i EU får samme høje grad af beskyttelse af deres interesser og for at skabe et velfungerende indre marked for forbrugerkredit.

Forbrugerbeskyttelsen øges bl.a. gennem nye krav om kreditgiverens oplysninger til forbrugeren forud for indgåelsen af en kreditaftale, så forbrugeren har bedre muligheder for at sammenligne tilbud fra flere kreditgivere, og gennem indførelsen af en 14 dages fortrydelsesret for kreditaftaler.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et lovudkast på baggrund af arbejdsgruppens overvejelser om, hvilke ændringer af dansk ret der er nødvendige for at gennemføre direktivet. Arbejdsgruppen er endvidere på en række områder, hvor der trods totalharmoniseringen overlades valgmuligheder til medlemsstaterne, kommet med indstilling vedrørende implementeringen af direktivet


Indholdsfortegnelse

Download beretning i PDF format (820 kb)pdf-ikon

Download beretning i HTML format (622 kB)

Kolofon

Bestil


September  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk