Betænkning om rekonstruktion mv.

Betænkning nr. 1512

Billede af publikationens forside

Konkursrådet har haft til opgave at overveje behovet for lovændringer med hensyn til rekonstruktion af insolvente virksomheder. I betænknin-gen foreslår Konkursrådet, at de gældende regler i konkursloven om an-meldt betalingsstandsning og tvangsakkord ophæves og erstattes af et nyt regelsæt om rekonstruktion af insolvente, men levedygtige virksomheder. Efter forslaget skal en såkaldt rekonstruktør i samarbejde med skyldneren undersøge mulighederne for at rekonstruere den nødlidende virksomhed. En rekonstruktion skal indeholde bestemmelse om tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse. Hvis det ikke lykkes at rekonstruere virksomheden, vil skyldneren blive undergivet konkursbehandling.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.242 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (903 kB)

Kolofon

Bestil


Januar  2010

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk