Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Betænkning nr. 1513

Publikationens forside


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (713 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (487 kB)

Kolofon

Bestil


Januar  2010

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk