Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning nr. 1516

Publikationens forside

Udvalget foretager i betænkningen en gennemgang af gældende ret om forvaltningsmyndigheders offentliggørelse af oplysninger om fysiske eller juridiske personer og af de allerede etablerede ordninger med systematisk offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. i ikke-anonymiseret form (offentliggørelsesordninger).

Udvalget har i betænkningen udarbejdet en "tjekliste", som myndighederne efter udvalgets opfattelse bør anvende i forbindelse med overvejelser om ved eller i henhold til lov at indføre nye ordninger med systematisk offentliggørelse af oplysninger om kontrolresultater og afgørelser mv. på internettet i ikke-anonymiseret form.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (13.158 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (379 kB)

Kolofon

Bestil


April  2010

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk