Huseftersynsordningen afgivet af Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen

Betænkning nr. 1520

Publikationens forside

Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen har haft til opgave at vurdere den samlede huseftersynsordning i lyset af de indhøstede erfaringer med den gældende ordning, som trådte i kraft den 1. januar 1996. Udvalget har endvidere haft til opgave at vurdere, om der er behov for ændringer af den gældende ordning.

Udvalget er af den opfattelse, at den gældende huseftersynsordning overordnet set må betegnes som en succesfuld forbrugerbeskyttelsesordning, og der er efter udvalgets opfattelse derfor heller ingen tvivl om, at huseftersynsordningen bør og skal opretholdes. Det forhold, at der overordnet set er tale om en succesfuld forbrugerbeskyttelsesordning, medfører efter udvalgets opfattelse imidlertid ikke, at der ikke på en række punkter kan være grundlag for at overveje, om det er muligt at forbedre ordningen.

Udvalget har med dette udgangspunkt gennemgået de enkelte elementer i den samlede huseftersynsordning, herunder i relation til bl.a. bygnings-gennemgang, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring, og udvalget foreslår i forlængelse i den forbindelse en række ændringer af den gældende ordning.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (11.738 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (1.175 kB)

Kolofon

Bestil


Juni  2010

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk