Betænkning om en fremtidig statsadvokatordning
Betænkning nr. 1523

Publikationens forside
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (955 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (419 kB)

Kolofon

Bestil


Januar  2011

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk