Betænkning om konkurskarantæne

Betænkning nr. 1525

Publikationens forside

Konkursrådet overvejer i betænkningen spørgsmålet om eventuelt at indføre regler om konkurskarantæne. Konkursrådet finder, at der er et behov for at supplere straffelovens regler om rettighedsfrakendelse i forbindelse med en dom for et strafbart forhold med regler om forbud mod fortsat erhvervsmæssig virksomhed, hvis den pågældende gennem groft uforsvarlig forretningsførelse har påført andre tab. Konkursrådet finder, at sådanne regler bør omfatte fysiske personer, der inden for det seneste år før fristdagen formelt eller reelt har været medlem af ledelsen i en sammenslutning (selskab mv.), der er gået konkurs, eller i en personligt drevet virksomhed, hvis ejer er gået konkurs. Konkurskarantæne bør kunne pålægges, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1896 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (490 kB)

Kolofon

Bestil


Marts  2011

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk