Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning nr. 1526

Publikationens forside

I betænkningen foreslår Strafferetsplejeudvalget et nyt regelsæt med henblik på at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder stalking. I tilknytning hertil foreslår udvalget også en række andre initiativer for at forbedre mulighederne for at håndhæve regelsættet og styrke indsatsen på området.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.038 kb)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (709 kB)

Kolofon

Bestil


Juli  2011

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk