Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder

Betænkning nr. 1540

Publikationens forside

Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.990 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (1.415 kB)

Kolofon

Bestil


August  2013

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk