Betænkning om sagsomkostninger i straffesager

Betænkning nr. 1547

Publikationens forside

Regeringen nedsatte i maj 2014 Udvalget om forebyggelse og resocialisering. Udvalget fik ved nedsættelsen til opgave at overveje betydningen af den eksisterende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager i forhold til den forebyggende og resocialiserende indsats. Betænkning nr. 1547/2014 indeholder resultatet af udvalgets arbejde.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (2.329 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (440 kB)

Kolofon

Bestil


Oktober  2014

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk