Ansattes retsstilling under insolvensbehandling

Betænkning nr. 1555

Publikationens forside

Konkursrådets betænkning indeholder en række forslag, der dels har til formål at forenkle lønprivilegiet i konkurslovens § 95 samt behandlingen af lønmodtageres krav på løn mv. mod et konkursbo, og dels har til formål at styrke lønmodtagernes retsstilling under arbejdsgiverens rekonstruktionsbehandling. Betænkningen indeholder herudover enkelte elementer, der har til formål at fremme rekonstruktionsbehandling af insolvente virksomheder.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (2.016 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (605 kB)

Kolofon

Bestil


April  2015

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk