Straffelovrådets udtalelse om visse spørgsmål vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet, som den danske stat er part i

Betænkning nr. 1556

Publikationens forside

Straffelovrådets udtalelse angår personer med tilknytning til Danmark, som deltager i væbnet kamp mod danske styrker. Straffelovrådet foreslår en ny bestemmelse i straffeloven om danske statsborgere og herboende udlændinge, som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat. Straffelovrådet foreslår endvidere at angive udtrykkeligt i straffeloven, at de alvorligste forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed er udtryk for landsforræderi. Dette vil også omfatte den foreslåede nye bestemmelse om tilslutning til en fjendtlig væbnet styrke.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.119 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (xxx kB)

Kolofon

Bestil


Juni  2015

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk