Betænkning om opfølgning på Christiania-sagen

Betænkning nr. 1557

Publikationens forside

Betænkningen fra udvalget om opfølgning på Christiania-sagen behandler en række spørgsmål om ministres afgivelse af oplysninger til Folketinget, som Christiania-sagen har givet anledning til.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.005 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (236 kB)

Kolofon

Bestil


September  2015

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk