Reform af den civile retspleje IX

Betænkning nr. 1558

Publikationens forside

Retsplejerådets betænkning angår navnlig spørgsmålet om anvendelse af andre sagkyndige beviser i civile retssager end syn og skøn. Desuden behandler rådet spørgsmålet om, hvorvidt der i forbindelse med syn og skøn i videre omfang end hidtil skal være adgang til at anvende flere skønsmænd med samme fagkundskab og til at foretage nyt syn og skøn.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (438 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (227 kB)

Kolofon

Bestil


April  2016

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk