Straffelovrådets betænkning om væbnede konflikter i udlandet

Betænkning nr. 1559

Publikationens forside

Straffelovrådets betænkning angår deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet og i tilknytning hertil overvejelser vedrørende FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 2178 (2014) og tillægsprotokollen til Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme (2015). Straffelovrådet har desuden overvejet spørgsmålet om tilslutning til eller medlemskab af en terrororganisation. Straffelovrådets betænkning angår endelig terrororganisationers finansiering af foreninger og organisationer mv., der driver f.eks. hospitaler, moskeer, skoler eller daginstitutioner.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (3.396 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (714 kB)

Kolofon

Bestil


Februar  2016

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk