Betænkning om indsatsen over for rockerborge mv.

Betænkning nr. 1562

Publikationens forside

Betænkningen er resultatet af arbejdet i Rockerborgsudvalget, der bl.a. har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan indsatsen over for rockerborge kan styrkes. Betænkningen indeholder bl.a. et forslag til en ordning, som giver kommunerne mulighed for under nærmere betingelser at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for en gruppe. Endvidere indeholder betænkningen bl.a. et udkast til vejledning om anvendelse af planloven i sager om rockerborge og et udkast til vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for organiseret og alvorlig kriminalitet, herunder særligt rocker- og bandekriminalitet.Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (3.327 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (691 kB)

Kolofon

Bestil


Januar 2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk