Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser

Betænkning nr. 1563

Publikationens forside

Straffelovrådets betænkning angår bestemmelserne om freds- og ærekrænkelse i straffelovens §§ 263-264 d og §§ 267-275. Straffelovrådet har overvejet, om opfattelsen af, hvad privatliv omfatter, har ændret sig, siden bestemmelserne om fredskrænkelse blev gennemgribende moderniseret i 1972, herunder om der på den baggrund er behov for afkriminaliseringer eller nykriminaliseringer. Straffelovrådet har endvidere overvejet, om den teknologiske udvikling, der er sket siden 1972, har skabt nye muligheder for krænkelse af privatlivet, som bør kunne imødegås med straf efter straffeloven. Straffelovrådet har desuden overvejet, om og i givet fald i hvilket omfang kriminaliseringen af ærekrænkelse bør videreføres. Betænkningen angår også spørgsmål om påtale af bestemmelserne om freds- og ærekrænkelse, ligesom den angår strafniveauet i sagerne. Endelig overvejes spørgsmålet om håndhævelse ved videregivelse af oplysninger om private forhold på internettet.


Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (4.434 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (1.082 kB)

Kolofon

Bestil


Maj  2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk