Databeskyttelsesforordningen (2016/679)
og de retlige rammer for dansk lovgivning

Betænkning nr. 1565

Forsider af publikationens tre bind

EU’s generelle databeskyttelsesforordning (forordning 679/2016) blev endeligt vedtaget den 14. april 2016 og erstatter fra den 25. maj 2018 databeskyttelsesdirektivet (direktiv 95/46), der i Danmark er gennemført ved persondataloven. Betænkningen analyserer forordningens krav nærmere og beskriver på den baggrund forordningens retlige rammer for dansk lovgivning. Betænkningens analyser vil danne det retlige grundlag for udarbejdelsen af en ny version af persondataloven og vejledninger.


Beretningens indhold

Del I, bind 1

Del I, bind 2

Del II


Juni  2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk