Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse –
De praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner

Betænkning nr. 1566

Deludtalelsen er resultatet af Udvalget om Undersøgelseskommissioners arbejde med første del af sit kommissorium, hvorefter udvalget har til opgave at foretage en erfaringsopsamling fra de otte undersøgelseskommissioner, der indtil videre har afsluttet deres arbejde. Udvalgets erfaringsopsamling baserer sig på en gennemgang af undersøgelseskommissionernes virksomhed, herunder tal for deres tids- og ressourceforbrug, og på interview med personer, der har været involveret i undersøgelseskommissionernes arbejde, samt med personer, der har været genstand for en kommissionsundersøgelse. Afslutningsvis indeholder deludtalelsen de foreløbige overvejelser om mulige ændringer af undersøgelseskommissionsordningen, som udvalget har gjort sig i lyset af erfaringsopsamlingen.
Indholdsfortegnelse

Download betænkning i PDF format (1.911 kB)pdf-ikon

Download betænkning i HTML format (624 kB)

Kolofon

Bestil


Maj  2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk