PET-KOMMISSIONENS BERETNING

 


Indholdsfortegnelse

BIND 1 - Indledning

BIND 2 - Politiets efterretningstjeneste 1945-1968

BIND 3 - Regeringserklæringen og PET's registreringer på det politiske område 1968-1989

BIND 4 - PET’s virkemidler

BIND 5 - Stay-behind og firmaet

BIND 6 - PET’s overvågning af Danmarks kommunistiske parti 1945-1989

BIND 7 - PET’s overvågning af politiske partier 1945-1989

BIND 8 - PET’s overvågning af arbejdsmarkedet 1945-1989

BIND 9 - PET's overvågning af den antiimperalistiske venstrefløj 1945-1989

BIND 10 - PET's overvågning af protestbevægelser 1945-1989

BIND 11 - PET's overvågning af den yderste højrefløj 1945-1989

BIND 12 - Operation ZEUS

BIND 13 - KGB’s kontakt - og agentnet i Danmark

BIND 14 - PET’s virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne

BIND 15 - Mindretalsudtalelse og juridiske notater

BIND 16 - Politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område 1945-1989

 


Juni  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk