PET'S OVERVÅGNING AF PROTESTBEVÆGELSER 1945-1989
PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 10
KILDER OG LITTERATUR

Forside | Til bund | Forrige | Næste


KILDER OG LITTERATUR

1. Kilder

Upublicerede danske kilder

Ministerier:

Statsministeriet [STM]
Regeringens Sikkerhedsudvalg [RSU]

Udenrigsministeriet [UM]
Embedsmændenes Sikkerhedsudvalg [ESU]

Justitsministeriets arkiv [JM]
P.O.-sager
Ujournaliserede sager

PET’s arkiv [PET]:

Administrative sager
Aftalemapper
Emnekartoteker
Emnesager
Faktagruppens materiale
Historisk Arkiv
Juristernes kopimapper
Kildesager
Operationssager
Personsager
Wamberg-udvalget [WU]

Københavns Byret, Grundlovsafdelingen:

Retsbøger [RB]

Private arkiver:

Knud Thestrups privatarkiv, Rigsarkivet [RA]

PET-Kommissionens arkiv:

Retsbøger [RB]
Samtale med aktører fra de overvågede miljøer

Upublicerede udenlandske kilder

Udenlandske arkiver

National Archives II, College Park, Maryland [NA]
Record Group 59, Records of the Department of State [RG59]

Publicerede kilder

Aviser og magasiner
Aktuelt
Berlingske Tidende
B.T.
Dagbladet
Demokraten
Ekstra Bladet
Holbæk Amts Venstreblad
Information
Jyllands-Posten
Klassekampen
Kristeligt Dagblad
København
Land og Folk
Lolland-Falsters Folketidende
Politiken
Politisk Revy
Studenterbladet
Sønderjyden
VS-Bulletin
Aalborg Stiftstidende

Internetressourcer

Søren Hein Rasmussen, ”Oplysning til folket. OOA og kampen om atomkraft”, www.historie-nu.dk. Set 2. december 2007

Finn Ellegaard, ”1972-1973”. Beroende på www.radikalungdom.dk. Set 3. juli 2007

2. Litteratur

A

Agger, Jonathan Søborg og Lasse Woldsgaard, ”Den størst mulige fleksibilitet. Dansk atomvåbenpolitik 1956-1960”, Historisk Tidsskrift, bind 101, hft. 1 (2001).

Agger, Jonathan Søborg og Lasse Woldsgaard, ”Pro Memoria: Atombomben er vor ven. Den danske regerings stillingtagen til og reaktioner på atomvåbnenes integration i NATOs forsvarsstrategi 1949-1956”, Historisk Tidsskrift, bind 101, hft. 2 (2001).

Aldrich, Richard J., ”OSS, CIA and European Unity: The American Committee on United Europe, 1948-60”, Diplomacy & Statescraft, Vol. 8, No. 1 (March 1997).

Aldrich, Richard J., The Hidden Hand. Britain, America and Cold War Secret Intelligence (John Murray, 2001).

Andersen, Jakob & Søren Jakobsen, ”Operation Kastanje” (Ekstra Bladet, u.å. (1978)).

Andersen, Jakob & Søren Jakobsen, Spionen der sladrede. Da det hemmelige Danmark tabte masken (Ekstra Bladet, u.å. (1977)).

Andersen, Jakob med Oleg Gordievsky, De røde spioner. KGB’s operationer i Danmark fra Stalin til Jeltsin – Fra Stauning til Nyrup (Høst & Søn, 2002).

Andersen, Morten Bendix og Niklas Olsen (red.), 1968. Dengang og nu (Museum Tusculanums Forlag, 2004).

Andersen, Morten Bendix og Niklas Olsen, ”Arven fra 68” i Morten Bendix og Niklas Olsen (red.), 1968. Dengang og nu (Museum Tusculanums Forlag, 2004).

B

Birke, Peter und Chris Holmsted Larsen (Hg.), Besetze deine Stadt! – BZ din by. Häuserkämpfe und Stadtentwicklung in Kopenhagen (Assoziation A, 2008).

Bjøl, Erling, Hvem bestemmer. Studier i den udenrigspolitiske beslutningsproces (DJØF’s forlag, 1983).

Boel, Erik, Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88 (Akademisk forlag, 1988).

Borre, Ole, Jørgen Elklit & Ole Tonsgaard, ”The Danish Election to the European Parliament in June 1979: A New Referendum”, Scandinavian Political Studies, Vol. 2, No. 3.

Bozo, Frédéric, ”Defense Versus Security? Reflections on the Past and the Present of the ”Future Tasks” of the Alliance (1949-99) i Gustav Schmidt (ed.), A History of NATO – The First Fifty Years, 2/2002.

Branner, Hans, ”På vagt eller på spring? Danmark og europæisk integration” i Birgit Nüchel Thomsen (red.), The Odd Man Out? Danmark og den europæiske integration 1948-1992 (Odense Universitetsforlag, 1993).

Brock, Peter and Nigel Young, Pacifism in the Twentieth Century (Syracuse University Press, 1999).

C

Carter, April, Peace Movements. International Protest and World Politics since 1945 (Longman, 1992).

Ceadel, Martin, The Origins of War Prevention: The British Peace Movement and International Relations 1730-1854 (Oxford, 1996).

Christmas-Møller, Wilhelm, Niels Bohr og atomvåbnet (Vindrose, 1985).

Cleaver, Kathleen and George Katsiaficas (ed.), Liberation, Imagination, and the Black Panther Party. A New Look at the Panthers and Their Legacy (Routledge, 2001).

Clemons, Michael L. and Charles E. Jones, ”Global Solidarity: The Black Panther Party in the International Arena” i Kathleen Cleaver and George Katsiaficas (ed.), Liberation, Imagination, and the Black Panther Party. A New Look at the Panthers and Their Legacy (Routledge, 2001).

Cohen, Robert og Reginald E. Zelnik (ed.), The Free Speech Movement. Reflections in the 1960s. (University of California Press, 2002).

Crockatt, Richard, The Fifty Years War. The United States and the Soviet Union in World Politics, 1941-1991 (Routledge, 1995).

D

Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, bd. 1-4 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005).

Danø, Steen, ”Bankerne ville ikke give kassekreditten. Interview med Steen Danø ved Sven Skovmand” i Annie Hagel (red.), EF-modstanden 1972-1986. Bidrag til et stykke Danmarkshistorie. Festskrift til Poul Overgaard Nielsen (Forlaget Hedeskov, 1986).

Davidsen-Nielsen, Hans, En højere sags tjeneste. PET under den kolde krig (Politikens Forlag, 2007).

DePorte, Anton W., ”NATO and Détente: Cycles in History” i Lawrence S. Kaplan et al (eds.), NATO after Forty Years (Wilmington, 1990).

Dragsdahl, Jørgen, Det sorte Panterparti. Amerikas revolutionære avantgarde (Røde Hane, 1970).

Due-Nielsen, Carsten, Johan Peter Noack og Nikolaj Petersen (red.), Danmark, Norden og NATO 1948-1962, (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1991).

Dyvig, Peter, ”Det europæiske politiske samarbejde (EPS): Status og fremtid” i Christian Thune og Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983 (DJØF, 1984).

E

Eisenberg, Carolyn, Drawing the Line. The American Decision to Divide Germany, 1944-1949 (Cambridge University Press, 1996).

Ejlersen, Torben, Kraftcenter og fristad. Københavns historie. Bind 6 efter 1945 (Gyldendal, 1983).

Eriksen, Knut Einar og Helge Øysten Pharo, Kald krig og internasjonalisering 1949-1965. Norsk utenrikspolitikks historie, bd. 5 (Universitetsforlaget, 1997).

Ersbøll, Niels, ”Danmark i EF: de første 20 år” i Birgit Nüchel Thomsen (red.), The Odd Man Out? Danmark og den Europæiske integration 1948-1992 (Odense Universitetsforlag, 1993).

F

FN, verden og Danmark (DUPI, 1999).

Fog, Mogens, Efterskrift. 1946 – og resten (Gyldendal, 1977).

Fraser, T.G. and Donette Murray, America and the World since 1945 (Palgrave, 2002).

Friis, Thomas Wegener, Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 (SFAH, 2001).

Frimand, Carsten, ”At bygge et bedre samfund. Den politiske debat om boligen 1945-55”, Arbejderhistorie, nr. 1 (1999).

G

Gaddis, John Lewis, The Cold War (Allen Lane, 2005).

Gaddis, John Lewis, The Long Peace. Inquiries into the History of the Cold War (Oxford University Press, 1987).

Ginsberg, Paul, A History of Contemporary Italy. Society and Politics 1943-1988 (Penguin, 1990).

Gitlin, Todd, The Whole World Is Watching. Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left (Berkeley, Los Angeles & New York, 1980).

Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68 (DUPI, 1997).

Gundelach, Peter, Sociale bevægelser og samfundsændringer. Nye sociale grupperinger og deres organisationsformer ved overgangen til ændrede samfundstyper (Politica, 1988).

H

Hagel, Annie (red.), EF-modstanden 1972-1986. Bidrag til et stykke Danmarkshistorie. Festskrift til Poul Overgaard Nielsen (Forlaget Hedeskov, 1986).

Hall, Simon, Peace and Freedom. The Civil Rights and Antiwar Movements in the 1960s (University of Pennsylvania Press, 2006).

Hansen, Bente, Jesper Høm, Gregers Nielsen, Roald Pay og Jørgen Schytte (red.), Dengang i 60’erne. Billeder fra dengang, tekster fra i dag (Gyldendal, 1979).

Hansen, Else, En koral i tidens strøm. RUC 1972-1997 (Roskilde Universitetsforlag, 1997).

Hansen, Ole G., Studenter i bevægelse 1968/78 (DSF’s forlag, 1978).

Hansen, Svend Aage og Ingrid Henriksen, Dansk socialhistorie 1940-83. Velfærdsstaten (Gyldendal, 1984).

Harbutt, Fraser J., The Iron Curtain: Churchill, America and the Cold War, 1951-55 (Oxford University Press, 1986).

Hasselbalch, Ole, Den stille krig. Sovjetiske påvirkningsoperationer mod Danmark under den kolde krig – forudsætninger, teknik og resultater (Holkenfeldt 3, 2001).

Hayes, John Earl and Harvey Klehr, Venona. Decoding Soviet Espionage in America (Yale University Press, 1999).

Heinemann, Tom, Uro. 25 års gadekamp, red. Jette Gotlieb, Ole Krarup, Hanne Reumert og Mille Rode (Tiderne skifter, 1995).

Herborg, Mette og Per Michaelsen, Ugræs. Danske Stasikontakter (Holkenfeldt 3, 1999).

Herring, George C., America’s Longest War. The United States and Vietnam 1950-1975 (New York, 1986).

Hesselbæk, Bjarne, ”Humlebien på Djursland” i Annie Hagel (red.), EF-modstanden 1972-1986. Bidrag til et stykke Danmarkshistorie. Festskrift til Poul Overgaard Nielsen (Forlaget Hedeskov, 1986).

Hjort, Jesper & Simon Hansen, Fredens Spioner – efterretningstjenestens krig mod fredsbevægelsen (Fredsbevægelsens forlag, Egtved × Tryk for fred, 1983).

Holloway, David, ”The Soviet Union and the Origins of the Arms Race” i Melvyn P. Leffler and David S. Painter (eds.), Origins of the Cold War. An International History (Routledge, 1994, 1995).

Haaest, Erik, Agent affæren Hetler. En dansk spionroman fra det virkelige liv (Viking, 1977).

J

Jensen, Bent, Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig (Gyldendal, 1987).

Jensen, Bent, ”Opportunismens årti i dansk sikkerhedspolitik” i Jakob Holm og Ole Knudsen, Danmark i 1980’erne (Forum, 2003).

Jensen, Erik Vagn, Mahogni og Marcuse. Mine sytten år i Gyldendal (Vindrose, 1987).

Jensen, Erik og Petter Sommerfelt, Under dække. Efterretninger om samspillet mellem NATO- politikere, efterretningstjeneste og højre-ekstremistiske grupper (Demos, 1978).

Jensen, Erik, De hemmelige Tjenester. PET og FE gennem 40 år. En oversigt (Demos, 1998).

Jensen, Leon Dalgas, ”Dansk forsvar og Marshallplanen 1947-1960”, Historisk Tidsskrift, 91, hft. 1 (1991).

Jensen, Leon Dalgas, ”NATO og danske økonomisk-politiske interesser 1949-56” i Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.), Danmark, Norden og NATO 1948-1962 (DJØF, 1991).

Jensen, Steven Llewellyn Bjerregaard og Thomas Ekman Jørgensen, Studenteroprøret i Danmark 1968. Forudsætninger og konsekvenser (Upubliceret prisopgave, Københavns Universitet, 1999). Se også Jørgensen, Thomas Ekman og Steven L.B. Jensen.

Jepsen, Jørgen, ”Statsmagten, politiet og kollektive aktioner i nyere tid – gentager historien sig?” i Flemming Mikkelsen (red.), Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985 (Modtryk, 1986).

Johansen, Erik Korr, ”Komsomol” i Vagn Dybdahl (red.), Arbejderbevægelsens hvem-hvad-hvor (Politikens Forlag, 1974).

Jørgensen, Klaus, Atomvåbnenes rolle i dansk politik. Med særligt henblik på Kampagnen mod Atomvåben 1960-68 (Odense Universitetsforlag, 1973).

Jørgensen, Thomas Ekman og Steven L.B. Jensen, 1968 – det der fulgte (Gyldendal, 2008). Se også Jensen, Steven L.B. og Thomas Ekman Jørgensen.

Jørgensen, Thomas Ekmann, ”Hinsides kommunismen – det Nye Venstre og dets udløbere”, Arbejderhistorie, nr. 4 (2004).

K

Karpantschof, René & Flemming Mikkelsen, ”Vold, politik og demokrati i Danmark efter 2. verdenskrig”, Arbejderhistorie nr. 1 (2008).

Karpantschof, René og Flemming Mikkelsen, ”Fra slumstormerne til de autonome. Husbesættelse, ungdom og social protest i Danmark 1965-2001” i Flemming Mikkelsen (red.), Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark (Aarhus Universitetsforlag, 2002).

Karpantschof, René, ”Kopenhagen, Jagtvej 69. Ein Jugendzentrum zwischen Besetzungen, Politik und Polizei (1981-2007) i Peter Birke und Chris Holmsted Larsen (Hg.), Besetze deine Stadt! – BZ din by. Häuserkämpfe und Stadtentwicklung in Kopenhagen (Assoziation A, 2008).

Kaur-Pedersen, Sune, “Isoleret og splittet. Den liberale fredsbevægelses krise og marginalisering i Danmark 1940-1960”, Arbejderhistorie, nr. 3 (2008).

Kent, John, Britisk Imperial Strategy and the Cold War (Leicester University Press, 1993).

Kindleberger, Charles P., A Financial History of Western Europe (George Allen & Unwin, 1985).

Kirchhoff, Hans og Lone Rünitz, Udsendt til Tyskland. Dansk flygtningepolitik under besættelsen (Syddansk Universitetsforlag, 2007).

Knudsen, Peter Øvig, Blekingegadebanden. Den danske celle (Gyldendal, 2007).

Krasner, Michael & Nikolaj Petersen, ”Peace and Politics: The Danish Peace Movement and Its Impact on National Security Policy”, Journal of Peace Research, vol. 23, no. 2 (1986).

L

Lang-Jensen, Sebastian, Den danske venstrefløjs modstand mod EF 1957-1972 (Jean Monnet Center, University of Aarhus, 2003).

Larsen, Chris Holmsted, ”Christiania: Eine Geschichte zwischen Utopie und ”Normalisierung” (1971-2007) i Peter Birke und Chris Holmsted Larsen (Hg.), Besetze deine Stadt! – BZ din by. Häuserkämpfe und Stadtentwicklung in Kopenhagen (Assoziation A, 2008).

Larsen, Chris Holmsted, Tiden arbejder for os. Danmarks Kommunistiske Parti og Vietnamkrigen 1963-1973 (Multivers, 2007).

Laursen, Johnny & Michael af Malmborg, ”The Creation of EFTA” i T.B. Olesen (ed.), Interdependence versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe, 1946-1960 (University Press, 1995).

Leffler, Melvyn P. and David S. Painter (eds.), Origins of the Cold War. An International History (Routledge, 1994, 1995).

Lidegaard, Bo, Jens Otto Krag, bd. II, 1962-1978 (Gyldendal, 2002).

Lidegaard, Bo, Overleveren 1914-1945. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bd. 4 (Gyldendal, 2003).

Liversage, Toni, Hvad skal det nytte? En personlig beretning fra græsrøddernes civilsamfund (Gyldendal, 1998).

Loth, Wilfried (ed.), Crises and Compromises: The European Project 1963-1969 (Nomos, 2001).

Lund, Kenneth, ”Papirkrigerne: Pressens Vietnamkrig 1964-1973” i Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen (red.), Den kolde krig på hjemmefronten (Syddansk Universitetsforlag, 2004).

Lundestad, Geir, ”Empire” by Integration. The United States and European Integration, 1945-1997 (Oxford University Press, 1998).

Lundestad, Geir, East, West, North, South. Major Developments in International Politics since 1945 (Oxford University Press, 1999).

M

Madsen, Carl, Proces mod politiet (Stig Vendelkær, 1969).

Mariager, Rasmus, ”Den brede enigheds ophør. Om baggrunden for det sikkerhedspolitiske opbrud i 1980erne – og noget om socialdemokratisk exceptionalisme i dansk samtidshistorie”, Historisk Tidsskrift, 105, hft. 2 (2005).

Mastny, Vojtech, The Cold War and Soviet Insecurity. The Stalin Years (Oxford University Press, 1996, 1998).

McMahon, Robert J., The Cold War. A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2003).

Mikkelsen, Flemming (red.), Bevægelser i demokrati. Foreninger og kollektive aktioner i Danmark (Aarhus Universitetsforlag, 2002).

Mikkelsen, Flemming (red.), Protest og oprør. Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985 (Modtryk, 1986).

Møller, Jes Fabricius, På Sejrens Vej – historien om Skolesamvirket Tvind og dets skaber Mogens Amdi Petersen (DIKE, 1999).

Møller, Morten, ”Den nye modstandsbevægelse. Mogens Fog og Fredens Tilhængere”, Arbejderhistorie, nr. 3 (2008).

N

NATO-Håndbogen (Office of Information and Press, 2001).

Neuss, Beate, Geburtshelfer Europas. Die Rolle der Vereinigten Staaten im europäischen Integrationsprozeß 1945-1958 (Nomos Verlagsgesellschaft, 2000).

Niedhart, Gottfried, ”Revisionistische Elemente und die Initiierung friedlichen Wandels und der neuen Ostpolitik 1967-74”, Geschichte und Gesellschaftt 28 (2002).

Nielsen, Knud Holt, Giv mig de rene og ranke … Danmarks Kommunistiske Ungdom 1960-1990 (Upubliceret ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2007).

Nissen, Henrik S. og Henning Poulsen, På dansk friheds grund. Dansk Ungdomssamvirke og De ældres Råd 1940-1945 (Gyldendal, 1963).

Nissen, Henrik S., Landet blev by 1950-1970. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 14 (Gyldendal og Politiken, 1991, 2004).

Nordentoft, Johs. og Søren H. Rasmussen, Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen 1960-1972 (Odense Universitetsforlag, 1991).

O

Olesen, Thorsten B. og Johnny Laursen, ”Det europæiske markedsskisma 1960-72” i Tom Swienty (red.), Danmark i Europa 1945-93 (Munksgaard, 1994).

Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume, I blokopdelingens tegn. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bd. 5 (Gyldendal, 2005).

P

Paludan, Helge, John T. Lauridsen, Jens Engberg, Knud Knudsen og Jørn Hansen, Københavnernes historie. Fra Absalon til Weidekamp (Hans Reitzels Forlag, 1987).

Pedersen, Sune, Kampen for fred. Den liberale fredsbevægelse i Danmark 1919-1960 (Upubliceret speciale, Københavns Universitet, 2000).

Se også: Kaur-Pedersen, Sune.

Petersen, Flemming, Atomalder uden kernekraft. Forsøget på at indføre atomkraft i Danmark 1954-1985 set i et internationalt perspektiv (Klim, 1996).

Petersen, Klaus & Nils Arne Sørensen (red.), Den kolde krig på hjemmefronten (Syddansk Universitetsforlag, 2004).

Petersen, Nikolaj, anmeldelse af Bent Jensen, Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig (Gyldendal, 1987), i Historie. Jyske Samlinger (1989).

Petersen, Nikolaj, ”Scandilux-samarbejdet og vesteuropæisk sikkerhedspolitik”, Politica, 16. årg., nr. 4 (1984).

Petersen, Nikolaj, Europæisk og Globalt Engagement 1973-2006. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bd. 6 (Gyldendal, 2006).

Plum, Mikkel, Bombardér hovedkvarteret! Hvad venstrefløjen sagde, skrev og bedrev fra Stalins død til efter Murens fald (Gyldendal, 1998).

Plum, Niels Munk, Ekstra-Parlamentarisme. Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? (Christian Ejlers’ Forlag, 1971).

Poidevin, R. /J. Bariéty, Frankreich und Deutschland. Die Geschichte ihrer Beziehungen 1815-1975 (Verlag C.H. Beck, 1982).

Polmar, Norman and Thomas B. Allen (eds.), The Encyclopedia of Espionage (Gramercy Books, 1997, 1998).

R

Ramsden, John (ed.), The Oxford Companion to Twentieth-Century British Politics (Oxford University Press, 2002).

Rasmussen, Hanne og Mogens Rüdiger, Tiden efter 1945. Danmarks historie, bd. 8 (Gyldendal, 1988).

Rasmussen, Morten, Vesteuropæisk Integration 1947-1998. En analyse af fem integrationsteorier set fra en historievidenskabelig vinkel (Historia, 2000).

Rasmussen, Søren Hein, Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (Odense Universitetsforlag, 1997).

Reich, Ebbe Kløvedal, ”Stadier i en læreproces” i Annie Hagel (red.), EF-modstanden 1972-1986. Bidrag til et stykke Danmarkshistorie. Festskrift til Poul Overgaard Nielsen (Forlaget Hedeskov, 1986).

Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark (DDV’s Dokumentationsgruppe, 1973).

Rüdiger, Mogens, ”Stagnation 1973-79” i Tom Swienty (red.), Danmark i Europa 1945-93 (Munksgaard, 1994).

Rünitz, Lone, Af hensyn til konsekvenserne. Danmark og flygtningespørgsmålet 1933-1940 (Syddansk Universitetsforlag, 2005).

S

Scharnberg, Carl, ”Aldermaston-London 1960” i Carl Scharnberg (red.), Det kan nytte. Artikler og erfaringer 1960-65 (Borgen, 1965).

Scharnberg, Carl (red.), Det kan nytte. Artikler og erfaringer 1960-65 (Borgen, 1965).

Sourander, Dag, EU Leksikon. Den europæiske integration fra A til Å. Dansk udgave ved Peter L. Vesterdorf (Fremad, 1996).

Stevnsborg, Henrik, ”Byggeren 1980 – en dokumentarisk fremstilling af konfrontationerne mellem politi og borgere” i Jørn Vestergaard (red.), Sociale uroligheder. Politi og politik (Socpol, 1986).

Styrk, Mads Nissen, Poul Smidt m.fl., Efterretningstjeneste på udflugt. Kasper Neergaard-sagen (Demos, 1972).

Sørensen, Anders Thornvig, Et spørgsmål om suverænitet? Danmark, landbruget og Europa 1950-53 (Landbohistorisk Selskab, 1998).

Sørensen, Anne, Stasi og den vesttyske terrorisme (Aarhus Universitetsforlag, 2006).

Sørensen, Vibeke, ”Fra Marshall-plan til de store markedsdannelser” i Tom Swienty (red.), Danmark i Europa 1945-93 (Munksgaard, 1994).

T

Thing, Morten, Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960 (Tiderne Skifter, 1993).

Thomsen, Birgit Nüchel (red.), The Odd Man Out? Danmark og den europæiske integration 1948-1992 (Odense Universitetsforlag, 1993).

Thomsen, Jens, Spioner i Danmark. Agenternes arena 1960-81 (Bogan, 1981).

Thomsen, Niels og Jette D. Søllinge, De danske aviser 1634-1991, bd. 3: 1918-1991 (Dagspressens Fond/Odense Universitetsforlag, 1991).

Thune, Christian (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1979 (DJØF, 1980).

Thune, Christian og Nikolaj Petersen (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1983 (DJØF, 1984).

U

Urwin, Derek W., A Political History of Western Europe Since 1945 (Longman, 1998).

V

Vestergaard, Jørn (red.), Sociale uroligheder. Politi og politik (Socpol, 1986).

Vietnam War on Danish Soil, CovertAction Information Bulletin, No. 5, July-August 1979.

Villaume, Poul, Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961 (Eirene, 1995).

Villaume, Poul, anmeldelse af Bent Jensen, Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig (Gyldendal, 1987), i Historisk Tidsskrift, 88/2 (1988).

Villaume, Poul, Lavvækst og frontdannelser 1970-1985. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie (Gyldendal og Politiken, 2005).

Vogtmeier, Andreas, Egon Bahr und die deutsche Frage. Zur Entwicklung der sozialdemokratischen Ost- und Deutschlandspolitik vom Kriegsende bis zur Vereinigung (Dietz, 1996).

W

Wells, Tom, The War Within. America’s battle over Vietnam (Henry Holt and Company, 1994, 1996).

Winther, Judith, Politik fra neden. Om 1980ernes fredsbevægelse (Edupax, 1992).

Wivel, Ole, Kontrapunkt. Erindringsmotiver (Lindhardt og Ringhof, 1989).

Wolf, Markus, Manden uden ansigt. En mesterspions selvbiografi (Rosinante, 1998).

Y

Young, Alison, Femininity in Dissent (Routledge, 1990).

Young, John W., Britain and European Unity, 1945-1992 (Macmillan, 1993).

Young, John W., France, the Cold War and the Western Alliance, 1944-49 (Leicester University Press, 1990).


Forside | Til top | Forrige | Næste
 
Justitsministeriet, Version 1.0, Juni 2009
Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk