PET'S OVERVÅGNING AF PROTESTBEVÆGELSER 1945-1989

PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 10

BZ’erne barrikaderede Ryesgade på Nørrebro i København, da politiet fik til opgave at rydde den besatte bygning i 1986. Ifølge PET’s oplysninger var BZ-Brigaden i midten af 1980’erne opdelt i et antal fraktioner, hvor den mest militante del holdt til på Ryesgade. PET’s efterforskning viste, at et antal BZ’ere herfra havde kontakt til støttegrupper for Rote Armee Fraktion.(Søren Rud/Billedhuset).

Under den kolde krig havde PET til opgave at tage vare på den nationale sikkerhed. I forhold til protestmiljøer og folkelige bevægelser placerede det PET i et dilemma: På den ene side var der intet ulovligt i at være modstander af f.eks. den amerikanske krigsførelse i Vietnam eller af det danske medlemskab af EF, men på den anden side måtte PET opfatte det som en mulighed, at personer eller eventuelt fjendtlige efterretningstjenester kunne påvirke protestmiljøerne i førstnævntes kampe mod den lovlige danske samfundsorden. Det betød, at PET fik til opgave at orientere sig om udviklingen og kontaktflader inden for de danske protestmiljøer. Bindet beskriver PET’s overvågning af fredsbevægelserne, EF-modstandere, verdensbankurolighederne i 1970, vietnambevægelserne, studenterpolitiske og journalistiske kredse samt 1960’ernes og 1970’ernes slumstormere og 1980’ernes BZ-Brigade.


Indholdsfortegnelse

Download beretning i PDF format (3977 kb)pdf-ikon

Download beretning i HTML format (1490 kB)

Kolofon

Bestil


Juni  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk