OPERATION ZEUS

PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 12

Publikationens forside:

Statsfjenderne var navnet på en anarkistgruppe, som mellem juli og november 1980 gennemførte en række brandattentater i Århus-området. Gruppen blev også kendt under betegnelsen Saftevandsfronten. Da Anders Nørgaard i begyndelsen af 1981 begyndte at infiltrere det anarkistiske miljø i Århus, fik han kontakt til flere af personerne fra Statsfjenderne. Nørgaard var hvervet af PET, og operationen fik navnet ”Zeus”. Dette bind beskriver på baggrund af hidtil ukendt kildemateriale PET’s overvågning af det anarkistiske miljø i Århus. Overvågningen sandsynliggjorde, at miljøet var i færd med at anskaffe sprængstoffer til brug for fremtidige aktioner, samt at der eksisterede forbindelser til kredsen omkring RAF i Vesttyskland. Overvågningen gjaldt også Danmarks Socialistiske Befrielsesfront (DSB), der på linje med Statsfjenderne udførte aktioner i Århus i samme periode. Under den senere efterforskning af Blekingegadebanden arbejdede PET blandt andet med den hypotese, at DSB-aktionerne var udført af folk fra Appel-gruppen som en art feltøvelse med henblik på at afprøve myndighedernes reaktioner.
Indholdsfortegnelse

Download beretning i PDF format (1406 kb)pdf-ikon

Download beretning i HTML format (622 kB)

Kolofon

Bestil


Juni  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk