STAY-BEHIND OG FIRMAET

PET-KOMMISSIONENS BERETNING BIND 5

Efterretningsvæsen og private antikommunistiske
organisationer i Danmark 1945-1989

Publikationens forside. Forsideillustration: Beslaglagte våben hos den tidligere modstandsmand Elvin Geertsen. Både i 1952 og i 1957 beslaglagde kriminalpolitiet i Århus et anseeligt antal våben, herunder tyske rifler, Husquarna maskinpistoler, håndgranater og kasser med sprængstof. Våbnene havde Geertsen anskaffet med lånte penge fra en række erhvervsfolk i forventning om, at myndighederne ville refundere udgifterne til hans guerillahær. FE afviste imidlertid at have godkendt et sådant arrangement, og Geertsen blev efterfølgende ved Århus Civilret dømt til at tilbagebetale de lånte penge (PET’s Arkiv).

En række hemmelige og illegale grupper, der havde deres udspring i de europæiske modstandsbevægelser, opbyggede i tiden efter 1945 et bevæbnet net, der gik under betegnelsen ’stay-behind’. Der var tale om enheder, som skulle være klar til at udføre militære operationer bag fjendens linjer i tilfælde af en sovjetisk besættelse. Disse første grupper gik i Danmark under betegnelsen ”A.K.-Grupper”.
Modstandsmanden Arne Sejr blev i den umiddelbare efterkrigstid involveret i planer om et dansk ’stay-behind’-net. I 1951 blev Sejr imidlertid trukket ud af nettet, men den tidligere modstandsmand fortsatte sine efterretningsaktiviteter i en organisation kaldet ”Firmaet”. Organisationen indhentede oplysninger om kommunistisk virksomhed i Danmark, producerede antikommunistiske skrifter og aflyttede i en periode på mere end syv år DKP’s næstformand, Alfred Jensen. PET blev i 1963 anmodet af regeringen om at undersøge Firmaets aktiviteter. Dette bind fortæller på baggrund af hidtil utilgængeligt kildemateriale historien om Firmaets operationer i 1950’erne og ’stay-behind’-nettets udvikling under hele den kolde krig.
Indholdsfortegnelse

Download beretning i PDF format (1.292 kb)pdf-ikon

Download beretning i HTML format (609 kB)

Kolofon

Bestil


Juni  2009

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk