Tibetkommissionens Beretning 2017

Beretningens indhold

Beretningen er resultatet af undersøgelseskommissionens arbejde i henhold til dens kommissorium, hvorefter kommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for dels begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger over for demonstrationer under det kinesiske statsbesøg i København i 2012 og ved to senere officielle kinesiske besøg i København i 2013 og 2014, og dels undersøge og redegøre for det efterfølgende forløb i forbindelse med besvarelser af spørgsmål fra Folketinget om politiets handlinger ved de pågældende besøg. Grundlaget for beretningen er det skriftlige og elektroniske materiale, kommissionen har indhentet fra en række myndigheder, og de afhøringer kommissionen har foretaget.

Indholdsfortegnelse

BIND 1

BIND 2

BIND 3

BIND 4

BIND 5 – BILAG 1-18


December  2017

Justitsministeriet
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Telefon:33 92 33 40
E-post: jm@jm.dk

Denne publikation findes på adressen: jm.schultzboghandel.dk